Vývoj

O technologiích a vývojové filozofii

Vývojová filozofie

Zastávám se názoru, že kód by měl být snadno rozšiřitelný a čtivý ostatními vývojáři. Trvalo mi pár let tomuto porozumět a vážit si toho, ale nyní si na tom trvám. Kód by měl být testovatelný a vývoj by se měl řídit pravidly - předem nastavených standardů a pravidel, za použití návrhových vzorů. Při implementaci nové funkcionality si dávám pozor na její provedení, než abych si zadělával na problémy s neudržitelným dlouhodobým vývojem (a také s testováním).

S měnícími se požadavky by se měl měnit také i model, dle kterého je software navržen. Stojím si za názorem, že kontinuální refactoring je součástí vývoje. Dobrý model a implementace může ve spousta případech vyplnit mezery v komunikaci napříč celým vývojovým týmem - za předpokladu, že je návrh srozumitelný pro všechny. Mít silnou codebase může také znamenat pro vývojáře méně frustrace a více chuti a motivace s takovým kódem pracovat.

Zaměření ve vývoji

Jak lze vyčíst z mé pracovní historie, mé hlavní zaměření je především backendový vývoj a okrajově devOps. Občas také dělám i některé frontendové práce, ale neplánuji se v tomto směru dále posouvat. Zaměřuji se na objektově orientované, typové jazyky, jako je například PHP (8.0 a novější), Kotlin, nebo TypeScript. Existuje spousta technologií a jazyků, které pokládám za zajímavé a užitečné. Více informací se lze dočíst například na mém showwcase profilu.